icon hot Danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

[TRACO] Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2018 lần 2

16 Tháng 06 207

Phòng TCKT Công ty CP Vận tải 1 TRACO xin thông báo thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2018 lần 2 (chi trả 10%)

[TRACO] Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2018 lần 3

16 Tháng 06 217

Phòng TCKT Công ty CP Vận tải 1 TRACO xin thông báo thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2018 lần 3 (chi trả 10%)...

[TRACO] Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT v/v Sửa đổi điều lệ và tăng vốn điều lệ

16 Tháng 06 224

Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT v/v Sửa đổi điều lệ và tăng vốn điều lệ

[TRACO] Thông báo v/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 3/2018

16 Tháng 06 219

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 3 năm 2018

[TRACO] Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 3 năm 2018

16 Tháng 06 246

Mục đích phát hành cổ phiếu: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 3 năm 2018.

[TRACO] Thông báo v/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

16 Tháng 06 116

[TRACO] Công bố thông tin v/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 căn cứ theo Công văn chấp thuận của Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng

0912.303.583
messenger icon zalo icon