DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 icon hot

Ngày đăng

[TRACO] Báo cáo kiểm toán độc lập 2018

16 Tháng 06 695

đang cập nhật dữ liệu...

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019

16 Tháng 06 435

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019, bao gồm các văn bản sau:

[TRACO] Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ 10/6/2019

16 Tháng 06 809

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ 10/6/2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ 14/6/2019

16 Tháng 06 548

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

[TRACO] Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ 20/6/2019

16 Tháng 06 655

Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ 20/6/2019...

[TRACO] Quyết định HĐQT v/v chi trả cổ tức còn lại năm 2018

16 Tháng 06 843

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco quyết định: Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền...

0912.303.583
messenger icon zalo icon