[TRACO] Thông báo v/v cung cấp số CMND/ thẻ CCCD của cổ đông

Lượt xem 494 | Cỡ chữ

– Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty;
– Căn cứ Quy định đăng ký giao dịch chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sàn giao dịch chứng khoán Upcom;

Thừa ủy quyền của Chủ tịch HĐQT, Thư ký Công ty (TKCT) thông báo để có đủ thông tin cá nhân của cổ đông khi đăng ký giao dịch chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sàn giao dịch chứng khoán Upcom, kính đề nghị các cổ đông cung cấp thông tin cá nhân (số CMND hoặc thẻ CCCD) về phòng Tài chính kế toán (TCKT) , Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco. Thông tin cá nhân của các cổ đông cung cấp sẽ được đăng ký cố định trên Trung tâm lưu ký chứng khoán, là cơ sở để thực hiện giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom sau này:
– Địa chỉ nộp: Phòng TCKT, Công ty – Số 271 Lê Thánh Tông, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng
– Thời gian: Trước 17h00 ngày 28/09/2019
– Quá thời hạn trên, TKCT không chịu trách nhiệm về việc cập nhật thông tin cá nhân của các cổ đông. Mọi sự sai sót (nếu có) do cá nhân các cổ đông chịu trách nhiệm
TKCT xin trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự lưu tâm thực hiện của các cổ đông.
Trân trọng cảm ơn!

 

 

7/10 164 bài đánh giá
0912.303.583
messenger icon zalo icon