[TRACO] Danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Lượt xem 1732 | Cỡ chữ

 DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021 

Ngày đăng

► Công văn số 111/CV-ĐKKD v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

22/04/2021

Thông  báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 

14/04/2021

CBTT v/v Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

14/04/2021

Nghị quyết HĐQT v/v Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

14/04/2021

Báo cáo Kết quả KDSX năm 2020 & Kế hoạch KDSX năm 2021

14/04/2021

Báo cáo thường niên năm 2020

08/04/2021

Báo cáo tài chính năm 2020

23/03/2021

► Thông báo v/v Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

18/03/2021

► Thông báo v/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

15/03/2021

7/10 577 bài đánh giá
0912.303.583
messenger icon zalo icon