Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 1/2017

Lượt xem 2023 | Cỡ chữ

Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco trân trọng công bố thông tin phát hành cổ phiếu tới các cổ đông như sau:

I. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco

II. Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

III. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

 1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco
 2. Loại cổ phiếu: Phổ thông
 3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ
 4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.194.892CP
 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.194.892CP
 6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0CP
 7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 638.978CP
 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.389.780.000VNĐ
 9. Tỷ lệ phát hành: 20%
 10. Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2016
 11. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2017.
 12. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Sổ cổ phiếu phát hành để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm không vượt quá số lượng đã được ĐHĐCĐ thông qua. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và không thực hiện.

 

 

 

 

 

7/10 674 bài đánh giá
0912.303.583
messenger icon zalo icon