12Nov 2016

Công ty Cổ phần Vận tải 1 TRACO trân trọng thông báo: V/v chi trả cổ tức đợt 1/2016 là 10% trên mệnh giá cổ phần (bằng tiền mặt, tương ứng 1.000 đồng/cổ phần). Tổng số tiền là: 3.042.755 CP x 1.000đ/CP = 3.042.755.000 đ Bằng chữ: Ba tỷ bốn mươi hai triệu bảy trăm […]

26Dec 2016

Vận tải đường sắt đang yếu thế vì thiếu kết nối , để đường bộ “một mình một sân” hút hàng khu vực cảng Hải Phòng. Cần tăng cường kết nối đường sắt với cảng biển để nâng cao sản lượng vận chuyển bằng đường sắt Đường sắt thua toàn diện Tuyến đường sắt Hà Nội […]

26Dec 2016

Đứng trước một thị trường mở cửa, đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng. Các doanh nghiệp Logistics Việt Nam có nhiều thách thức và cạnh tranh hơn với doanh nghiệp Logistics nước ngoài. DN logistics trong nước cần tạo ra những bức phá nhất định, nhất là phát triển công nghệ kỹ thuật. Các […]

Call