Căn cứ Quyết định của HĐQT v/v chi trả cổ tức còn lại năm 2018: số 02/19/QĐ.HĐQT ngày 31/07/2019.

Phòng TCKT Công ty CP Vận tải 1 TRACO xin thông báo thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2018 lần 3 (chi trả 10%) như sau:

  • Từ ngày 25/10/2019: chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông là người lao động công ty.
  • Từ ngày 28/10/2019: chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông là người lao động công ty đã nghỉ hưu, chuyển công tác và cổ đông ngoài doanh nghiệp.
  • Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán – Tầng 2 – Công ty Cổ phần Vận tải 1 TRACO – Số 271 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Khi đến nhận cổ tức, cổ đông vui lòng mang theo:

  • Giấy CMND hoặc căn cước công dân (còn giá trị sử dụng).
  • Trường hợp ủy quyền cho người khác đến nhận cổ tức, phải có giấy tờ ủy quyền hợp pháp, sổ cổ đông và các giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.

Phòng Tài chính kế toán trân trọng thông báo!

http://traco.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call