[TRACO] Công bố thông tin v/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 căn cứ theo Công văn chấp thuận của Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng

Thư ký Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco kính báo tới Quý cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 1 TRACO
Trân trọng cảm ơn!

Call