Tin tức cổ đông

26Oct 2017

Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco trân trọng công bố thông tin phát hành cổ phiếu tới các cổ đông như sau: I. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco II. Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 […]

  • 1
  • 2